1. Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych jest serwis Antykwarski.pl, który przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.2. Antykwarski.pl przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

1.3. Antykwarski.pl zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Antykwarski.pl gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

2. Przekazywanie informacji

2.1. Antykwarski.pl zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Antykwarski.pl udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.2. Antykwarski.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww informacji od Antykwarski.pl.

2.3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2.4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na podany poniżej adres e-mailowy: kontakt@antykwarski.pl.

3. Dane osobowe

3.1. Użytkownik ma wgląd do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3.2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4. Warunki techniczne

4.1. Antykwarski.pl przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników.

4.2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Antykwarski.pl.

5. Zmiany Polityki Bezpieczeństwa

5.1. Antykwarski.pl zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Bezpieczeństwa.

5.2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Bezpieczeństwa będzie się pojawiać w tym miejscu.

5.3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

5.4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@antykwarski.pl.