Gra w chowanego z Oëbenem

2014-02-16 10:07:00


Gra w chowanego z Oëbenem

Jean Oëben był słynnym ebenistą na dworze francuskiego króla, powszechnie rozpoznawalnym jako twórca sławnego biurka Ludwika XV. Dorobek Oëbena wskazuje wyraźnie na jego upodobania do wszelkich szuflad, schowków oraz skrytek, w których zastosował nowatorskie jak na swoją epokę mechanizmy.


Biografia


Jean-François Oëben przyszedł na świat w 1721 roku w Akwizgranie jako syn niemieckiego poczmistrza (ówczesny kierownik urzędu pocztowego). Przyjmował jednocześnie nauki z ebenistyki, snycerstwa i ślusarstwa. Niewiele wiadomo o jego życiu przed przyjazdem do Paryża, do którego przybył około roku 1745. W 1749 roku poślubił Françoise Marguerite Vandercruse, która była siostrą znanego ebenisty, Rogera Vandercruse Lacroix. Mariaż pomógł mu z pewnością w wejściu do środowiska paryskich ebenistów. Dwa lata po ślubie jeden z synów ebenisty Charlesa André Boulle podnajął mu część warsztatów usytuowanych w Luwrze. W tym czasie Oëben zrealizował siedem ram zdobionych markieteriami, które Lazare Duraux zamówił dla markizy de Pompadour. Prawdziwa kariera artysty zaczęła się w 1754 roku, kiedy to po śmierci Boulle’a otrzymał prestiżową nominację ebenisty królewskiego i przeniósł się do manufaktury królewskiej w Gobelins. Atelier Oëbena działało prężnie, decyzją rady królewskiej w 1761 roku przyznano mu królewskie atelier w budynku przy arsenale. Swoje zadania w manufakturze w Gobelins pozostawił swojemu młodszemu bratu, Simonowi, ożenionemu z siostrą swojej żony, Marie-Marguerite. Simon Oëben był artystą zdolnym i oryginalnym, jednak dane mu było żyć w cieniu swego sławnego brata. Jean-François Oëben tworzył meble do swojej śmierci, czyli do 1763 roku.


Jean-François Oëben, Sygnatura


Klientami kupującymi meble Oëbena były przede wszystkim rodziny arystokratyczne oraz dwór królewski, podziw dla realizacji mistrza z Niemiec wyrażała nie tylko wspomniana Madame de Pompadour, ale i sam władca Francji.


Tajemnicze skrytki i zaskakujące mechanizmy


Nie ulega wątpliwości, że poprzez swoją twórczość Jean-François Oëben przyczynił się do wyodrębnienia tzw. stylu Ludwika XV. W latach 1754-1756 powstały najbardziej charakterystyczne dzieła Oëbena. Jego proste i nieskomplikowane meble charakteryzowała szlachetna elegancja oraz umiejętny dobór motywów zdobniczych. W repertuarze jego prac znalazły się komody, sekretery, biurka oraz mniejsze meble, w tym stoliki, które stanowią najliczniejszą grupę realizacji tego francuskiego ebenisty.